Pirewominan

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Pecotcic rareak otinakaniwiw anaha ka mackikiwitc ite e ici takok aski ka icinikatek. Tepirak pa mawotcitakaniwon mitowi minic ka totcikatek ekotca e ici mitcinaniwok. Awik e micta kiciwockatetc kekotc aspinikotc e akositc omisitak aka tca nac e actematcitatc.