Atimw

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Atimw

Atimw (Canis lupus familiaris) wâhkumew mahîhkanah (Canis lupus).[1] E tašitwâw awesîsac, nîštam atimw cî awahkâniwîtce. Nâšc cî âpatisiw an atimw. Cî âpacihâkaniwiw e natawihut nešt e utâpet. Âskaw cî wîcewâkanitutawâkaniwiw. Âta mâk ekâ âpacihâkaniwiw an awahkân anuhcîš ûte iyiniw ascîhc, eyâpic kanaweyimâkaniwiw e wîcewâkanitutawâkaniwit. Nešt mâk, âtayûhkâtâkaniwiw an atimw.[2] E nâpewit atimw, nâpeštimw išinihkâsuw. E iskwewit mâk, iskweštimw nešt mikw nûšeštimw išinihkâsuw.

Âtayûhkân[edit | edit source]

Aniyâ John Blackned (~1894-?),[3] anite Wâskâhikanišihc kâ uhcît, cî cîhkâyeyihtâkusiw e kašcihut e âtayûhcet. Cî tipâcimew atimuh.[4] Anite âtayûhkânihc, ihtâw iskwew e wîcit e peyakušišit. Utihtikuw atimuh nešt cihcipayihtâyiwah e pimâcihikut e natawihikut uhci. Ekw wenâpemit aniyiwah atimuh - utawâšišîmiwac nešt. Ekw câwutamikutwâw nâpewah e wî wîwiyitwâw. Ihtûtawew an iskwew ekâ unâpemit aniyiwah atimuh wes namawîy nataweyihtamw cecî cisceyihtâkuniyic. Ekw nepahât aniyiwah iskwewah e išpiš-uhteyihtahk an atimw. Ekw cehcipahtât ekâ cecî nipahikut aniyiwah nâpewah kâ cîwuteyitwâw.

References[edit | edit source]

  1. [1], accessed 2012-09-06
  2. Blackned, John (2005) ᐃᔅᐧᑫᐤ ᑲᔦᐦ ᐊᑎᒻ, ᐊᐧᐁᓰᓯᒡ ᐁ ᒌ ᐊᔨᒥᐧᑖᐤ ᐧᒣᐦᒡ ᐄᔨᔫᒡ. Cree School Board, Chisasibi. pp. 20-26 (originally published by the Cree Way Project in 1974).
  3. http://www.eastcree.org/bios.html?lang=en&name=JohnBlackned
  4. Blackned, John (2005) ᐃᔅᐧᑫᐤ ᑲᔦᐦ ᐊᑎᒻ, ᐊᐧᐁᓰᓯᒡ ᐁ ᒌ ᐊᔨᒥᐧᑖᐤ ᐧᒣᐦᒡ ᐄᔨᔫᒡ. Cree School Board, Chisasibi. pp. 20-26 (originally published by the Cree Way Project in 1974).