Kâ-isiwepahki

From Wikipedia
pipon
sîkwan
nîpin
takwâkin

Nêwo, ahpô nikotwâsik kâ-isiwêpahki kânâtahk êkwa kihci-môhkomânaskîhk.

Kâ-isiwêpahki[edit | edit source]

 • pipon
 • (miyoskamin)
 • sîkwan
 • nîpin
 • (mikiskon)
 • takwâkin

Kâ-itakimihcik pîsimwak[edit | edit source]

 • kisê-pîsim (âpihtâ-piponi-pîsim)
 • mikisiwi-pîsim
 • niski-pîsim
 • ayîki-pîsim
 • sâkipakâwi-pîsim (pinâwêwi-pîsim)
 • pâskâwihowi-pîsim
 • paskowi-pîsim (opaskowi-pîsim)
 • ohpahowi-pîsim
 • nôcihitowi-pîsim (takwâki-pîsim)
 • pimihâwi-pîsim (pimihamowi-pîsim/pinâskowi-pîsim/kaskatinowi-pîsim)
 • ihkopîwi-pîsim (iyîkopîwi-pîsim/yiyîkopîwi-pîsim)
 • pawâcakinisîsi-pîsim (pawâcakinasîs/manitowi-kîsikâwi-pîsim)

Kâ-ispayik[edit | edit source]

 • pêyako-kîsikâw (pôn-âyamihêwi-kîsikâw)
 • nîso-kîsikâw
 • nisto-kîsikâw (âpihtâwi-kîsikâw/âpihtâwipayiw)
 • newo-kîsikâw (kihci-âpihtâwâni-kîsikâw)
 • niyânano-kîsikâw (pahwêsikani-kîsikâw/mâtinawê-kîsikâw)
 • nikotwâso-kîsikâw (mâtinawê-kîsikâw)
 • ayamihêwi-kîsikaw

Nitawâpi wayawîtimihk[edit | edit source]

(âkayâsîmowin/nêhiyawêwin)

 • [1] (Kâ-isiwepahki)
 • [2] (Tipahikan)